Dilekçematik

Dilekçematik -  Vergi Dairesi Dilekçeleri, dilekçe matik

1 Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi
2 Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi
3 Ceza İndirim Talebi Dilekçesi
4 Ceza İndirim Talebi Dilekçesi (Teminat Gösterilmesi Durumunda)
5 Defter Belge İbraz Dilekçesi
6 Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi
7 Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi
8 Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - EK 4
9 Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi - EK 3
10 Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi - EK 2
11 Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi - EK 1
12 Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu - EK 1
13 Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi
14 İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi
15 İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Gerçek Kişiler] - EK 2
16 İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Tüzel Kişiler] - EK 3
17 İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe (S.M.M. / S.M.M.M.) Muhasebe
18 İşe Başlama - Bırakma Bildirimi - ÖN YÜZ
19 İşe Başlama - Bırakma Bildirimi Dilekçesi - ARKA YÜZ
20 Kesin Teminat Mektubu Örneği - 84 Sıra Nolu KDV, Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ
21 Mahsup Talebi Dilekçesi
22 Matbaa İşletmelerince Doldurulacak Bilgi Formu - EK 1
23 Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe
24 Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi
25 Mükellefler Tarafından Kullanılan Belgelerin Tasdikine İlişkin Olarak Noterlerce Doldurulacak Bilgi Formu
26 Nakit İade Dilekçesi
27 Nakit İadeler İçin Banka Hesap No (Numarası) Bildirim Dilekçesi
28 ÖKC - Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi
29 ÖKC - Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi
30 Pişmanlık Talebi Dilekçesi
31 Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi
32 Şube İşe Başlama Dilekçesi
33 Tecil Edilen Borç Tablosu - EK 2
34 Tecil ve Taksitlendirme İzleme Çizelgesi - EK 3
35 Uzlaşma Talebi Dilekçesi
36 Vergi Levhası
37 Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi (S.M.M. / S.M.M.M.)
38 Vergi Levhası Tasdik Ettirme Dilekçesi

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe