Vergi Sınırını Yukarı Çekiyor

Son yıllarda yurtdışından yapılan alışverişlerin hızla artması sonrası bakanlıktan vatandaşı sevindirecek bir hamle geldi.

Çarşamba, 30 Kasım 2016 15:45
   

Prim Borcu Yapılandırıldı

Vatandaşın kamuya olan borç yükünü azaltmak, vergi, prim gibi itilafları uzlaşma yoluyla çözmek için yürürlüğe giren yeniden yapılandırmanın sosyal güvenlik ayağında da rekor kırıldı.

Çarşamba, 30 Kasım 2016 10:00
   

Asgari Ücrette İlk Toplantı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık'ta toplanacak.

Çarşamba, 30 Kasım 2016 08:54
   

Mali İdare Varlık Barışı

Değerli DÜNYA okurları, Türkiye’nin kendi iç dinamikleri, bölgesel ve global denge, çekişme ve sorunlar nedeniyle büyük tedirginliklerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz.

Çarşamba, 30 Kasım 2016 08:31
   

Kamu İhalelerine Yabancı Para

Son günlerde dövizde yaşanan hızlı yükselmelerle birlikte özellikle ABD Doları ve euronun ateşinin söndürülmesi için bir takım önlemler alındı.

Çarşamba, 30 Kasım 2016 08:28
   

Son Gün Bugün

Vergi ve prim borcundan idari para cezalarına, öğrenim ve harç kredilerinden trafik cezalarına milyonlarca mükellefin borçlarını yapılandırmasına olanak sağlayan düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi bugün sona eriyor.

Cuma, 25 Kasım 2016 14:13
   

Mal İhracatı

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki “mal ihracı” ve “yolcu beraberi eşya ihracı” (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturaları da 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

Cuma, 25 Kasım 2016 13:10
   

2016 Yılı Arızi Kazançları

Gelir Vergisi Kanunumuz gelir kavramını tanımlamamıştır. Ancak geliri yedi unsura ayırarak ve bunların kapsamlarını belirleyerek, iktisat biliminin gelir teorilerinden kaynak teorileri yaklaşımında sınırlı bir gelir anlayışını benimsemiştir.

Cuma, 25 Kasım 2016 09:13
   

24 Saatlik Çalışma

Hayatımı-zın evde geçirdi-ğimiz süreden daha fazlası işte geçiyor.

Cuma, 25 Kasım 2016 08:50
   

Hesaplama Farkı Var

Okurum Erkan Bey emniyet teşkilatı mensubu devlet memuru olduğunu, halen ¼ d/k’de 3000 ek göstergede olduğunu, parkinson hastalığı teşhisiyle heyet raporu verildiğinden malûlen emekli edilme işlemlerinin başlatıldığını belirterek soruyor: “Malûlen emekli olursam normal emeklilik maaşı hesaplamasına göre mi yoksa farklı bir hesaplama mı yapılıyor? Malûlen emekli maaşımdan kesinti olur mu?” diyor.

Cuma, 25 Kasım 2016 08:43
   

Beyanname Süresi Uzatıldı

Maliye Bakanlığı'ndan, muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilmesi süresinin 28 Kasım'a uzatıldığı bildirildi.

Perşembe, 24 Kasım 2016 14:28
   

Yapılandırılan Borç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık Mehmet Müezzinoğlu, işveren ve esnafın Bağkur ve SGK borçlarını ödemeleri veya yapılandırmaları için son tarihin 25 Kasım olduğunu belirterek, şimdiye kadar 32 milyar, 150 milyon lira gibi bir rakama ulaşıldığını söyledi.

Perşembe, 24 Kasım 2016 12:01
   

Devletten Anahtar Teslimi

Başlığa bakınca devlet anahtar teslimi fabrika binası verir mi diye düşünülebilinir.

Perşembe, 24 Kasım 2016 08:43
   

Ayni Sermaye Artırımında KDV

Türk Ticaret Kanunu’nun 342’nci maddesi uyarınca limited ve anonim şirketler üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dahil malvarlığı unsurlarını ayni sermaye olarak aktiflerine dahil edebilmektedirler.

Çarşamba, 23 Kasım 2016 17:22
   

KOBİ ve İhracatçıya Kefalet Desteği

Hazine'nin kredi garanti sisteminin kapsamını genişleten, KOBİ ve ihracatçıların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği"ne İlişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çarşamba, 23 Kasım 2016 11:11
   

Vergi Barışına Başvuru İçin Son Gün

Vergi barışına başvuru için son üç gün!Değerli DÜNYA okurları, vergi barışı imkânından yararlanabilmek için çok az bir zaman kaldı. Bu konuda son uyarılarımı yapıp kararı sizlere bırakıyorum.

Çarşamba, 23 Kasım 2016 08:37
   

Sigortasında Sıkıntı Mı Var

Okurum TV,Dizi sektöründe  yapımcı,yönetmen olarak çalışıyormuş,eşini EK/6 statüsünden sigortalı yaptırmış.Fakat bugünlerde SGK mekik dokuyor.Nedeni EK/6 iptal edilmesi.Sebebi yazımızda.

Çarşamba, 23 Kasım 2016 08:24
   

Amortisman Oranlarının Sadeleştirilmesi

İşletmeler tarafından kullanılan gayrimenkul ve demirbaşların gider kaydedilmesinin faydalı ömürlerine yayılması amacıyla, Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu’nda yaptığı düzenlemeler çerçevesinde söz konusu kıymetler için amortisman ayrılmaktadır.

Cuma, 18 Kasım 2016 11:26
   

Kamu İhalelerinde Kefalet Sigortası

Birçok ülkede uzun süredir yaygın olarak kullanılan kefalet sigortası, geç de olsa, 2014 yılında Türk sigorta sistemine girmişti.

Cuma, 18 Kasım 2016 09:26
   

Seçilmiş Danıştay Kararları

Vergi mahkemeleri ve Danıştay tarafından verilen kararlar vergi hukukçuları ve uygulayıcıları için önemli. Yargı kararları olayına özgü kararlar. Ancak benzer işlemler açısından hem kararların kendisi hem de gerekçeleri yol gösterici olabiliyor.

Cuma, 18 Kasım 2016 09:04
   

Hizmet Borçlanmasına 45 Gün

5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4.-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/KAMU GÖREVLİLERİ) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler 5510 Sayılı Kanunun 41, 46, geçici 4 ve geçici 8. maddeleriyle düzenlenmiştir.

Cuma, 18 Kasım 2016 08:38
   

20 Milyon Kişi Ocak Ayını Bekliyor

Hem emekliler hem de çalışanlar için Ocak zam ayı olacak.

Perşembe, 17 Kasım 2016 16:00
   

İlk Taksidi Kaçıran Yandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılında ülkeler arası bilgi paylaşımının başlayacağını o nedenle 31 Aralık’ta sona erecek varlık barışının vatandaş için adeta köprüden önceki son çıkış niteliğinde olduğunu söyledi.

Perşembe, 17 Kasım 2016 13:00
   

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Kişilerin, devamlı suretle taşınmaz alıp satmaları veya inşaat işi ile uğraşmalarının dışında, bir başka deyişle devamlı iştigal konusu haline getirmenin dışında da her hangi bir taşınmazı alıp daha sonra satmaları halinde elde ettikleri kazanç, gelir vergisine tabidir. Bu kazanç, Gelir Vergisi Kanunu’nda değer artış kazancı olarak kavranmaktadır.

Perşembe, 17 Kasım 2016 08:47
   

Mükellefiyetin Re’sen Terkini

Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif ve adi ortaklık ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları işe başlamalarını vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

Perşembe, 17 Kasım 2016 08:36
   

Sayfa 1 - 67

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam

DÜNYA >> ÇOK OKUNANLAR

Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe