İş Güvenliği

Başlık Filtresi 

Göster 
Sayı İçerik Başlığı
1 İş Yerinde Gerekli Olan İlk Yardım ve Tedavi Malzemeleri
2 İş Kanunu Gereği İş Güvenliğini Sağlamak İçin Alınacak Genel Önlemler
3 İş Güvenliği Talimatı
4 İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği
5 İş Güvenliği Eğitimi İle İlgili Tutanak Örneği
6 İş Güvenliği Ekipmanı Talimat ve Tutanağı
7 İş Müfettişlerince Yapılan Teftişlerde Tespit Edilen Nolsanlıkların Giderildiğinin Bildirilmesine Dair Dilekçe Örneği
8 İş Müfettişlerince Kesilen İdari Para Cezalarına Karşı Sulh Ceza Mahkemelerine Açılan İtirazi Dava Dilekçe Örneği
9 İş Kazası Bildirim Dilekçesi - Formu
10 İş Kazası - İşyeri Kaza Bildirim Formu
11 İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İşveren veya Vekilinin Sorumlulukları
12 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe