Tüzükler

Sayı İçerik Başlığı
1 Emlak Vergine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük
2 Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük
3 Tapu Plânları Tüzüğü (2008/14001)
4 Tebligat Tüzüğü
5 Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe