Yeni yasaya göre kim hangi şarlarla emekli olacak - 11 Ekim 2008

Yeni yasaya göre kim hangi şarlarla emekli olacak - 11 Ekim 2008

Ekrem Sarısu

11 Ekim 2008

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazarlar


Ekrem Sarısu

11 Ekim 2008 (Tarih'te bugün neler olmuş?)

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazarlar


Soru: Reform kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ekimden itibaren sigortalıların kafası iyice karıştı. Özellikle kim ne zaman emekli olacak? Bu sorunun cevabı oldukça karışık gibi görünüyor. Sanırım emekli olma şartları açısından sigortalılar arasında bazı farklılıklar var. Bazıları yasadan etkilenmeden erken emekli olabilecek. Bazıları daha geç emekli olacaklar. Sigortalıların ne zaman emekli olacağı hususunda aydınlatıcı açıklama yapmanızı rica ediyoruz.

Hüseyin Höke-Ankara

Cevap: Son yıllarda reform adı altında sosyal güvenlik Kanunlarında sıkça değişiklikler yapılıyor. Nitekim; tamamı 1 Ekim 2008 de yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile emekli olma şartları tekrar değiştirildi. Değişiklikleri sigortalının izlemesi ve kavraması oldukça zor olduğundan kafanızın karışması    çok normal.

Reform olarak adlandırılan 5510 sayılı yasa; 8 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Az sayıda maddesi yayımı tarihinde, bütünü 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmesine karşın, geriye yönelik olarak 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren birkaç maddesinden biride, yeni yasaya tabi olacaklarla ilgili. İlk defa 30 Nisan 2008 den sonra, yani; 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren sigortalı olanlar, emekli olma şartları açısından yeni yasaya tabi bulunuyor. Emekli olma şartlarının belirlenmesi açısından 30 Nisan 2008 milat. Çünkü, bu tarihten önce sigortalı olanlar ile bu tarihten sonra sigortalı olanların emekli olma şartları oldukça farklı. Ayrıca, eski milat olan 8 Eylül 1999 tarihinden önce ve sonra sigortalı olanlar içinde farklı şartlar söz konusu.

Ücretli olarak çalışan, eski kanunun göre SSK�lı, yeni kanuna göre 4/a sigortalısı olarak adlandırılanların ne zaman emekli olacağı sigorta başlangıç tarihine göre, farklılıklar göstermektedir. Hangi sigortalının, hangi şartlarla emekli olacağı aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir.

8 Eylül 1999 ve daha önceki bir tarihte sigortalı olanların durumu

8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı yasa ile emekli olma şartları değiştirildi. Emeklilik için, 7000 gün prim ödeme ve kadın 58, erkek 60 yaş şartı getirilerek emekli olma zorlaştırıldı. Ancak; bu tarih itibariyle en az 18 yıl sigortalılık süresi olan kadınlar ile 23 yıl sigortalılık süresi olan erkek yeni yasaya tabi tutulmadı. 

18 yıldan fazla sigortalılık süresi olan kadın ve 23 yıldan fazla süresi olan erkeler

8 Eylül 1999 tarihi itibariyle en az 18 yıl sigortalılık süresi olan kadınlar; 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme şartlarıyla emekli olacaklar.

8 Eylül 1999 itibariyle en az 23 yıl sigortalılık süresi olan erkeklerde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemek şartıyla emekli olabiliyorlar.

18 ve 23 yıldan az süre sigortalı süresi olanların emekli olma şartları

8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 18 yıl sigortalılık süresi olmayan kadın sigortalılar ile 23 yıldan fazla sigortalılık süresi olmayan erkek sigortalıların, yeni sistemden hemen etkilenmemeleri için, sigortalılık sürelerine göre sisteme kademeli geçişleri sağlandı. İlk getirilen kademelendirmenin adil bulunmayarak, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 4759 sayılı yasa ile aşağıdaki kademelendirme uygulamaya kondu. Sigortalılar 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle sahip oldukları sigortalılık sürelerinin karşısındaki; süre, prim ödeme ve yaş şartını birlikte yerine getirdikleri tarihte emekli olacaklar.

 

Erkek Sigortalılar İçin Kademeli Geçiş Tablosu

23 Mayıs 2002 Tarihi İtibarıyla Sigortalılık Süresi

Sigortalılık Süresi

Yaş Haddi

Prim Gün Sayısı

23 yıldan fazla olanlar

25

44

5000

21,5 yıldan fazla, 23 yıldan az olanlar

25

45

5000

20 yıldan fazla, 21,5 yıldan az olanlar

25

46

5075

18,5 yıldan fazla, 20 yıldan az olanlar

25

47

5150

17 yıldan fazla, 18,5 yıldan az olanlar

25

48

5225

15,5 yıldan fazla, 17 yıldan az olanlar

25

49

5300

14 yıldan fazla, 15,5 yıldan az olanlar

25

50

5375

12,5 yıldan fazla, 14 yıldan az olanlar

25

51

5450

11 yıldan fazla, 12,5 yıldan az olanlar

25

52

5525

9,5 yıldan fazla, 11 yıldan az olanlar

25

53

5600

8 yıldan fazla, 9,5 yıldan az olanlar

25

54

5675

6,5 yıldan fazla, 8 yıldan az olanlar

25

55

5750

5 yıldan fazla, 6,5 yıldan az olanlar

25

56

5825

3,5 yıldan fazla, 5 yıldan az olanlar

25

57

5900

2 yıl 8 ay 15 günden fazla, 3,5 yıldan az olanlar

25

58

5975

 

Kadın Sigortalılar İçin Kademeli Geçiş Tablosu

23 Mayıs 2002 Tarihi İtibarıyla Sigortalılık Süresi

Sigortalılık Süresi

Yaş Haddi

Prim Ödeme Gün Sayısı

18 yıldan fazla olanlar

20

40

5000

17 yıldan fazla, 18 yıldan az olanlar

20

41

5000

16 yıldan fazla, 17 yıldan az olanlar

20

42

5075

15 yıldan fazla, 16 yıldan az olanlar

20

43

5150

14 yıldan fazla, 15 yıldan az olanlar

20

44

5225

13 yıldan fazla, 14 yıldan az olanlar

20

45

5300

12 yıldan fazla, 13 yıldan az olanlar

20

46

5375

11 yıldan fazla, 12 yıldan az olanlar

20

47

5450

10 yıldan fazla, 11 yıldan az olanlar

20

48

5525

9 yıldan fazla, 10 yıldan az olanlar

20

49

5600

8 yıldan fazla, 9 yıldan az olanlar

20

50

5675

7 yıldan fazla, 8 yıldan az olanlar

20

51

5750

6 yıldan fazla, 7 yıldan az olanlar

20

52

5825

5 yıldan fazla, 6 yıldan az olanlar

20

53

5900

4 yıldan fazla, 5 yıldan az olanlar

20

54

5975

3 yıldan fazla, 4 yıldan az olanlar

20

55

5975

2 yıl 8 ay 15 günden fazla, 3 yıldan az olanlar

20

56

5875

 

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanların durumu

Emekli olma şartlarını açısından milat olan 30 Nisan 2008 ve öncesi bir tarihte sigortalı olanlar emekli olma şartları açısından, reform yasasından önceki yasaya tabiler. Söz konusu yasaya göre; kadın sigortalılar en az 7000 gün prim ödemek ve 58 yaş, erkek sigortalılarda 7000 gün prim ödeme ve 60 yaşını doldurma şartlarıyla emekli olabilecekler. Emekli olma şartları açısından yeni yasadan etkilenmeyecekler.

 

30 Nisan 2008 den sonra sigortalı olanlar

30 Nisan 2008 den sonra, yani; 1 Mayıs 2008 ve daha sonra sigortalı olanlar ise, yeni yasa şartlarıyla emekli olabilecekler. Yeni yasa 7000 gün prim ödeme şartını 7200 güne çıkardı. Erkek olsun, kadın sigortalı olsun emekli olmak için en az 7200 gün prim ödeyecek. Prim gün sayısı yeni yasa ile 200 gün artırıldı. Esasında artırıldı demekte doğru değil. Çünkü; 5510 Sayılı yeni yasada emeklilik için aranan prim 9000 gün iken 7200 güne indirildi demek daha doğru.  Çünkü, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan 5510 sayılı yasa ile emeklilik için aranan prim günü 7000 günden, 9000 güne çıkartılmıştı. Ancak, Anayasanın bazı maddelerini iptal etmesi, bazı maddelerinin de yürütmesini durdurması üzerine, uygulamaya konamayan yasanın büyük bir bölümünde değişiklik yapan 5754 sayılı yasa ile 9000 gün şartı 7200 güne indirildi.

Emekli olma yaşı da yeni yasa ile tabloda görüldüğü gibi 1 Ocak 2036 dan başlayarak kademeli olarak 1 Ocak 2048 tarihine kadar artırmak suretiyle kadın ve erkekte 65 yaşına çıkartıldı. Kadınlar lehine olan pozitif ayrımcılıktan vazgeçilmiş oldu. 2048 den sonra kadın, erkek ayrımı olmaksızın 65 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

Emeklilik yaşı kademeli olarak 65�e çıkacak

Dönem

Kadın

Erkek

01.01.2036-31.12.2037 arası

59

61

01.01.2038-31.12.2039 arası

60

62

01.01.2040-31.12.2041 arası

61

63

01.01.2042-31.12.2043 arası

62

64

01.01.2044-31.12.2045 arası

63

65

01.01.2046-31.12.2047 arası

64

65

01.01.2048�den itibaren

65

65

 

Sigortalılar 7200 gün prim ödemesini doldurduğu tarihin karşısındaki yaş haddine tabi olacak. Örneğin, 7200 gün prim ödemesini 10 Mayıs 2044 de dolduran bayan sigortalı 63 yaşını doldurduğu tarihte emekli olabilecek. Aynı tarihte 7200 gün prim ödeyen erkek sigortalı ise 65 yaşını dolduracağı tarihte emekli olacak. 

 

Askerliğinizi borçlanmanız erken emekli etmez 

Soru: Emekliliğim ile ilgili merak ettiğim bir konu var. Doğum Tarihim 5 Ağustos 1965, işe giriş tarihim 3 Ocak 1981, toplam pirim ödeme gün sayım 5946 gündür.

Giriş tarihimden sonra, 1985 yılında askere gittim ve askeri borçlanmamı henüz yapmadım. 18 ay olan askerlik süremi borçlanırsam, emekli olmama herhangi bir yarar sağlar mı? Yarardan kastım, emeklilik yaşım düşer mi? Ne zaman emekli olabilirim?

Abdurrahman Gülçimen

Cevap: Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, borçlanma prim ödeme gün sayınızı 540 gün artırır. Prim artırmaya da ihtiyacınız yok.  Ancak emekli olma şartlarınızı değiştirmez. Dolayısıyla emekli olacağınız yaş haddini aşağıya çekmez. İhtiyacınız olmadığı halde prim gününüzü 540 gün artırmak için 3.677 YTL ödeyerek borçlanmanıza gerek yok. Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5075 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 46 yaşınızı dolduracağınız 5 Ağustos 2011 tarihinde emekli olabilirsiniz.


Kaynak: Posta Gazetesi
Muhasebe Türk

Adınız:
Sizin E-posta Adresiniz:
Arkadaşınızın E-posta Adresi:
E-posta Grubuna Ücretsiz Kaydol (E-posta grubu nedir?)

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam

ZİYARETÇİ SAYACI

Şu anda 716 ziyaretçi çevrimiçi


Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Hizmet ve Altyapı: VKC Bilişim - Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi